Kìm MTN03-135

Hãng sản xuất: Fujiya

Kìm cắt nhựa 90CS-125

Hãng sản xuất: FUJIYA - JAPAN

Kìm cắt nhựa APN-125FS

Hãng sản xuất: Fujiya - Japan

Kìm cắt nhựa lưỡi tròn APN-125RS

Hãng sản xuất: Fujiya

Kìm cắt nhựa 90PMA-150

Hãng sản xuất: Fujiya

Kìm cắt nhựa 910-125; 150

Hãng sản xuất: Fujiya

Hộp giảm tốc Liming HW-50

Hãng sản xuất: Liming - Taiwan