Cảm biến phát hiện rò rỉ nước – WLS-01 (RS485 Modbus RTU)

1,000,000  800,000 

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước – WLS-01 giúp phát hiện rò rỉ nước 1 cách nhanh chóng và chính xác.

Còn hàng