Hiển thị một kết quả duy nhất

ES35-SW là cảm biến nhiệt độ, độ ẩm chính xác.

Sử dụng giao thức RS485 Modbus RTU, dễ dàng xây dựng các ứng dụng giám sát nhiệt độ, độ ẩm.

1,550,000