Hiển thị một kết quả duy nhất

SM-TH01 là dòng cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ đất

Dễ dàng kết nối đến bất cứ hệ thống điều khiển và giám sát nào (MCU, PLC, PC…).